Project

De rol van orale microbiota op de ontwikkeling van orale radiomucositis

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
radiomucositis
 
Projectomschrijving

Tot dusver situeerde het onderzoek naar een mogelijk verband tussen mucositis en de endogene microbiota
zich vnl. in de darm. Er is echter nagenoeg niets gekend over de invloed van de orale microbiële gemeenschap
op de ontwikkeling van orale mucositis. Daarnaast rijst de vraag of er überhaupt een beschermende rol is
weggelegd voor specifieke orale microflora en of dit mogelijks therapeutisch zou kunnen worden aangewend.
We wensen in dit project dan ook de volgende punten te onderzoeken: a) Wat is de dynamiek van de orale
microbiota tijdens de bestralings- en helingsfase van met radiotherapie behandelde hoofd/hals kankerpatiënten?
b) Wat de rol is van de orale microbiota en/of gesecreteerde componenten op de initiatie, ontwikkelings- en
helingsfase van radiomucositis? c) Kan het toedienen van probiotica de initiatie, ontwikkelings- en helingsfase
van radiomucositis beïnvloeden?