Project

Gebruik van bietensap als bescherming tegen postoperatieve ileus na colorectale chirurgie (BEET IT-studie)

Acroniem
BEET IT
Code
3179Q04519
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
    • General physiology
    • Abdominal surgery
Trefwoorden
colorectaal darmkanker ileus
 
Projectomschrijving

Postoperatieve ileus (POI) is een tijdelijke vermindering van de gastro-intestinale motiliteit, vaak voorkomend na abdominale operaties, die leidt tot verhoogde morbiditeit, langdurige ziekenhuisopname en de daarmee gepaard gaande hoge ziekenhuiskosten. De chirurgische manipulatie van de darm tijdens abdominale operaties leidt tot inflammatie en oxidatieve stress, twee factoren die eveneens een belangrijke rol spelen bij schade door ischemie/reperfusie. De schade veroorzaakt door ischemie/reperfusie kan worden tegengegaan door toediening van rode bietensap. De werking hiervan berust op de hoge concentraties anorganische nitraten die in rode bietensap aanwezig zijn en door het lichaam worden omgezet in nitriet. In preklinische studies hebben we aangetoond dat toediening van nitriet kan beschermen tegen POI. Bovendien hebben we recent in een kleine patiëntengroep een proof-of-concept studie uitgevoerd, waarin we het effect van rode bietensap onderzochten op het herstel van de gastro-intestinale transit na colorectale chirurgie. De eerste resultaten waren veelbelovend. Het doel van deze multicentrische dubbel geblindeerde gerandomiseerde fase II studie is daarom te valideren of inname van rode bietensap kan beschermen tegen POI na colorectale chirurgie.