Project

Techniek, (g)een zorg voor later

Looptijd
02-06-2009 → 31-08-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
technische geletterdheid
 
Projectomschrijving

Het project wil leerkrachten op weg zetten om op een concrete manier technische geletterdheid aan te bieden op school. Naast aandacht voor visieontwikkeling, komen ook concrete lesvoorbeelden (good practices) aan bod. Deze voorbeelden worden gedemonstreerd en toegelicht; ze zijn ook voorwerp van anlyse en reflectie. Zo wordt hun tranferwaarde gegarandeerd. Bovendien kunnen de deelnemers kennismaken met heel wat didactisch materiaal dat leerlingen op een attractieve en aangename manier in contact brengt met techniek.
Het project reikt leerkrachten dus krachtige instrumenten aan om technische geletterdheid concreet te maken op school en in de klas en het te kaderen in het schoolwerkplan