Project

Farmacokinetische-farmacodynamische modellering van doseringsschema’s voor therapeutische en metafylactische antimicrobiële behandeling met het in acht nemen van antimicrobiële resistentie ontwikkeling