Project

Karakterisatie van multidomein enzymen om microbiële productie van speciale koolhydraten mogelijk te maken

Code
1SB8423N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Structural analysis
  • Synthetic biology
 • Engineering and technology
  • Biocatalysis and enzyme technology
  • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
  • Industrial microbiology
Trefwoorden
Chemische structuur bepaling In vitro celvrije eiwit synthesis
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de ontwikkeling van een celvrije eiwitsynthese-workflow die grondige karakterisering mogelijk maakt van kleine multidomein enzymen gelinkt aan de synthese van speciale koolhydraten. Deze koolhydraten zijn al vele decennia gekend, maar hun bioactiviteit is slecht onderzocht en hun toepassingspotentieel is verre van volledig benut, vooral door hun beperkte beschikbaarheid. Om microbiële productie, een duurzame, efficiënte en schaalbare methode, mogelijk te maken, moeten de enzymen die instaan voor de productie van deze koolhydraten gekarakteriseerd worden. Daarom zal een in vitro eiwitsynthese workflow ontwikkeld worden die de arbeidsintensieve in vivo karakterisatie omzeilt. Daarnaast zal gebruikt gemaakt worden van chemische structuurbepaling voor deze koolhydraten en zullen hun bioactieve eigenschappen onderzocht worden. Naast de natuurlijke speciale koolhydraten geproduceerd door deze multidomein enzymen, wordt een portfolio aan nieuwe (new-to-nature) suikers met specifieke bioactiviteiten, beoogd.