Project

Ecologische aspecten van diepzee mijnbouw

Code
174I05614
Looptijd
01-10-2014 → 31-03-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
diepzee mijnbouw
 
Projectomschrijving

Marine minerale hulpbronnen, zoals metaalknollen korsten en onderzeeër-exhalative sulfiden hebben onlangs het doelwit van beleidsmakers, mijnbouwbedrijven en diepzee onderzoekers geworden. Het gebrek aan of een beperkte beschikbaarheid van bepaalde high-tech elementen of mineralen in aardse ertsafzettingen, van essentieel belang voor de elektronica-industrie, de toekomst vervoersconcepten, of de nieuwe generatie van alternatieve energiebronnen, hebben grondstoffen gemaakt van het mariene milieu een doelstelling voor toekomstige mijnbouw. echter, zullen de commerciële diepzee mijnbouw altijd een grote impact hebben op de lokale ecosystemen. De opvangeenheid verzamelen knobbels zullen de eerste paar centimeter van de zeebodem te vernietigen, waardoor belangrijke verstoring en verstoring van de flora en fauna in de mijnbouw sporen. Bovendien zal het aandrijfsysteem van de collector aanwakkeren sedimenten; daardoor wordt organismen in en rond het spoor gedeeltelijk of volledig begraven. Voor de menselijke impact op de bentische gemeenschap te minimaliseren, op lange termijn studies van de gevolgen voor het milieu voorafgaand aan de mijnbouwactiviteiten zijn essentieel.