Project

Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO): evidence-based, gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde feedback voor scholen en gemeenten.

Code
BOF/MVF/202109/018
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Inclusive and special education
    • Education, culture and society not elsewhere classified
    • Teacher training
Trefwoorden
inclusief onderwijs leerkrachtcompetenties diversiteit in onderwijs coaching
 
Projectomschrijving

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) is een unieke onderzoeksgroep aan UGent die onderzoek, instrumentontwikkeling en vorming voor de praktijk combineert. Onze missie is om onze onderzoeksinzichten steevast te vertalen in tools en begeleiding, die het praktijkveld op weg zet naar inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs verwijst naar onderwijssystemen die kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen bieden. Recent valideerden we DISCO, een survey-instrument dat de diversiteitscompetenties van leerkrachten in kaart brengt. Verschillende gemeentes gingen i.s.m. SDL reeds succesvol met DISCO aan de slag, waarbij schoolteams DISCO invullen via een toegankelijke website, een feedbackrapport ontvangen en een coachingstraject hierrond doorlopen. We willen het Maatschappelijke Valorisatie (MV-)fonds aangrijpen om op basis van deze ervaringen 1) het feedbackrapport te optimaliseren met evidence-based praktijksuggesties en gebruiksvriendelijke uitleg en visualisaties 2) een nieuw feedbackformat te ontwikkelen met een pre-post design, zodat DISCO als monitoringsinstrument kan ingezet worden, en 3) de analyse en creatie van de feedbackrapporten te automatiseren.