Project

Gevorderde algoritmen voor geintegreerde EEG-fMRI dataverwerking

Code
3G042710
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Neuroimaging
  • Engineering and technology
    • Biomedical signal processing
Trefwoorden
EEG fMRI neuroscience
 
Projectomschrijving

Om beter de complexe spatio-temporele interacties tussen hersengebieden te visualiseren en beter de onderliggende neurofysiology te interpreteren, zijn multimodale metingen nodig. Hier leggen we de nadruk op EEG en fMRI. Om de voordelen van deze modaliteiten volledig uit te buiten, zijn geschikte wiskundige analysetechnieken vereist. In dit project breiden we tensortechnieken en methodologieën voor dipool bronlokalisatie uit om beter de ruimtelijke informatie van fMRI te integreren bij de EEG analyses.