Project

RATIOSEP - Rationaliseren van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica voor sepsis bij dieren door predictiemodellen, biomerkers en snelle kiemidentificatie met MALDI-TOF MS

Acroniem
RATIOSEP
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary anaesthesiology, analgesia, and intensive care
    • Veterinary internal medicine and pathophysiology
    • Veterinary microbiology
Trefwoorden
kalveren veulens honden sepsis biomerkers besliskunde predictief modelleren antibioticum gebruik diagnostiek maldi tof
 
Projectomschrijving

Om resistentieselectie bij mens en dier te voorkomen dient het gebruik van kritisch belangrijke fluoroquinolones en cefalosporines in de diergeneeskunde tot het absoluut noodzakelijke beperkt te worden. Sepsis is met voorsprong de hoofdindicatie voor gebruik van deze moleculen. Ondanks dat er voor runderen wetgeving is die het gebruik van deze moleculen reguleert, zijn er in de praktijk heel wat moeilijkheden met interpretatie van begrippen zoals ‘hoogdringendheid’ en ‘gepaste staalname’. Bij kleine huisdieren en paarden behoren kritisch belangrijke antibiotica tot de meer gebruikte moleculen, en worden formularia en microbiologische richtlijnen onvoldoende gevolgd. In dit project willen we de nodige informatie voorzien om de beslissingsketen tot antimicrobieel gebruik voor sepsis op wetenschappelijk onderbouwde wijze te rationaliseren. Dit willen we in eerste instantie realiseren door per doeldiersoort (rund, paard, hond) beter te karakteriseren welke kiemen betrokken zijn bij sepsis en wat hun resistentieprofiel is. Daarnaast willen we praktisch toegankelijke predictiemodellen (scoresystemen of beslissingsbomen) maken die de dierenarts helpen objectief het sepsis-risico in te schatten, al dan niet in combinatie met een biomerker test. Deze informatie zal resulteren in een beter wetenschappelijk onderbouwd formularium en gedefinieerd stappenplan om sepsis op rationele wijze te benaderen. Tot slot willen we nagaan of er via MALDI-TOF innovaties een significante versnelling van de diagnostiek kan gebeuren. Deze versnelling kan een grote stap zijn in de richting van het uiteindelijke optimum, nl. meteen een definitieve therapie (= ondersteund door een antibiogram en smalspectrum) i.p.v. een empirische therapie (= op basis van formularium en breedspectrum). Via expert consultatie zullen we de brede gedragenheid en praktische toepasbaarheid van de bekomen tools en protocollen toetsen, zodat de finale leverbaarheid van dit project een direct toepasbaar, praktisch haalbaar, en wetenschappelijk onderbouwde beslissingsboom/flow diagram is die dierenartsen ondersteund om op een verantwoorde wijze antimicrobiële middelen in te zetten voor sepsis. Deze tools kunnen geïntegreerd worden in AMCRA richtlijnen en formularia of ter verduidelijking van bepaalde aspecten van de wetgeving.