Project

Stochastistische modellering met toepassingen in financiële markten

Code
3WO02516
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Game theory, economics, social and behavioural sciences
    • Applied and interdisciplinary physics
  • Social sciences
    • Mathematical and quantitative methods not elsewhere classified
Trefwoorden
stochastische modellering financiële markten
 
Projectomschrijving

Deze onderzoeksgemeenschap heeft tot doel interdisciplinair onderzoek (wiskunde – fysica –economie) te promoten op het vlak van stochastische modellering gebaseerd op een wisselwerking tussen theorie, numerieke berekeningen en toepassingen. Het combineren van theorieën uit financiële wiskunde met de klassieke valuatie- en prijstechnieken van actuariële wetenschappen is een blijvende trend in het onderzoek. Deze WOG faciliteert het onderzoek dat beide theorieën unificeert tot een gecombineerde financieel-actuariële benadering. Daarnaast worden technieken vanuit de statistische fysica en netwerktheorie aangewend om modellen op te stellen die de onderliggende dynamica van markten kunnen verklaren en het systemisch risico proberen in te schatten. Op die manier willen we kunnen inspelen op de evoluties betreffende onderzoeksproblemen gerelateerd aan financiële markten.

De aanwezige kennis en expertise van de verschillende deelgebieden bij de deelnemende Vlaamse, Waalse en buitenlandse onderzoeksgroepen wordt verenigd om nieuwe synergieën te creëren, om de interactie te stimuleren en te optimaliseren. De bedoeling is de aanwezige complementariteit ten volle te benutten.

De WOG wil jonge onderzoekers binnen het netwerk opleiden, trainen via seminaries, schools, werkbezoeken en hen laten deelnemen aan conferenties waar ze hun onderzoeksresultaten kunnen voorstellen. Belangrijk hierbij zijn ook de persoonlijke contacten waaruit latere samenwerkingen kunnen groeien.

Regelmatig zullen de onderzoekers van de verschillende teams samenkomen om de organisatie van gemeenschappelijke workshops en symposia mogelijk te maken, om expertise uit te wisselen, nieuwe onderzoekslijnen uit te stippelen en onderzoeksprojecten op te stellen.