Project

Experimentele en numerieke studie van de mechanische respons van grote glazen gevels onder luchtstoten belasting