Project

De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee