Project

Het overbruggen van spatiotemporele schalen in biomechanische modellen voor levende weefsels: van de contracterende slokdarm tot hartgroei

Code
178TW0415
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Device biomechanics
    • Tissue and organ biomechanics
Trefwoorden
biomechanica computationele biomechanica cardiovasculair gastro-intestinaal cardiaal slokdarm hart stent hartfalen
 
Projectomschrijving

Het correct functioneren van ons lichaam wordt bepaald door het mechanisch gedrag van onze organen. Een verbeterd inzicht in het biomechanisch functioneren van deze zachte weefsels is daarom van cruciale waarde voor de keuze voor, en ontwikkeling van, efficiënte klinische behandelingsstrategieën gefocust op de patiënt-specifieke pathofysiologie.

Deze doctoraatsthesis brengt het passieve en actieve biomechanisch gedrag van gastro-intestinaal en cardiovasculair weefsel, zowel op korte als lange termijn, in kaart via computermodellen die een brug vormen tussen cel-, weefsel- en orgaanniveau. Aan de hand van histologische karakterisering, mechanische testen en medische beeldvormingstechnieken worden virtuele slokdarm- en hartmodellen ontwikkeld die het patiënt-specifieke orgaangedrag zo accuraat mogelijk simuleren. Naast de diagnostische waarde van deze modellen, laat de ontwikkelde modelleringstechnologie ook toe om het effect van verschillende behandelingstechnieken, via medicatie, chirurgie en/of medische apparatuur bijvoorbeeld, acuut en chronisch te voorspellen. Bijgevolg biedt deze doctoraatsthesis inzichten die een onmiskenbare impact zullen hebben op de gepersonaliseerde geneeskunde van de toekomst.