Project

Rasvorming en risicoverdeling in koffiederivaten: Een uitgebreide casestudy van de International Commodity Exchange (ICE).

Code
01D27123
Looptijd
15-11-2023 → 14-11-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Financial economics
    • Anthropology of economy and development
    • Postcolonial studies
    • Economic geography
Trefwoorden
Derivatenmarkten Financialisering van grondstoffen Raciaal kapitalisme
 
Projectomschrijving

Gezien de toenemende invloed van financiële derivatenmarkten op mondiale sociale en politieke realiteiten, onderzoekt dit project de ideeën en conflicten die ten grondslag liggen aan deze marktgestuurde sociale veranderingen. Terwijl neo-klassieke economen en traders de uitgaan van de emancipatorische kracht van markten, contrasteer ik dit perspectief met een antikoloniale kritiek die pleit voor een grondiger onderzoek van de processen en relaties die ten grondslag liggen aan derivatenmarkten. Ik baseer mij op literatuur die de onderlinge relatie tussen kapitalisme en racemaking blootlegt om te beargumenteren dat derivatenmarkten afhankelijk blijven van een raciale risicoverdeling die de winsten van derivatenhandelaren garandeert door de precariteit van koffieproducenten in het Globale Zuiden in stand te houden.

Hoewel de betrokken actoren dit probleem niet ontkennen, wordt het steeds vaker toegeschreven aan een gebrek aan markttoegang en financiële geletterdheid van producenten. Deze analyse wordt op zijn beurt aangegrepen om nieuwe financiële inclusieprojecten te lanceren die de geracialiseerde kloof die aan de financiële markten ten grondslag ligt enkel maar vergroot. Aan de hand van een uitgebreide case study van de International Commodity Exchange (ICE) in de City of London, en een inductieve methodologie zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan theoretische debatten over (1) Market-driven social change (2) Racial Capitalism en (3) Financialization of commodities.