Project

Inschatting van HIV testing in Europa: van beleid tot effectiviteit

Acroniem
HIV-testing
Code
41L05607
Looptijd
17-10-2007 → 25-11-2008
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
beleid HIV-virus
 
Projectomschrijving

Het HIV test beleid (en richtlijnen hieromtrent) in EU lidstaten zal in kaart gebracht worden. Het afnemen van de HIV test in de praktijk, alsook de obstakels ivm het laten afnemen van een HIV test zullen geïdentificeerd worden. In deze context zal in 5 voorbeeldlanden een enquête uitgevoerd worden: Finland, België, Portugal, Polen en Estland. Een theoretisch framework en model zal ontwikkeld worden om de afname van de HIV te optimaliseren.