Project

Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België (DRUSEB)

Looptijd
01-10-2008 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
prostitutie gezondheidsnoden drughulpverlening druggebruik
 
Projectomschrijving

De centrale doelstelling is tweevoudig: enerzijds is het doel het in kaart brengen van de aard en de omvang van legaal en illegaal roesmiddelengebruik en anderzijds het maken van een blauwdruk met aanbevelingen om de bestaande drughulpverlening af te stemmen op de noden van roesmiddelengebruikende vrouwelijke sekswerkers in België.