Project

Naar een duurzame en betaalbare gezondheidszorg: Verkenning van de mogelijkheden van subsidiariteit in de zorg voor complexe chronische aandoeningen