Project

centrum voor nano- en biof0tonica (NB-Photonics)

Code
01MRE110
Looptijd
01-05-2010 → 30-04-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Medicinal and biomolecular chemistry
  • Molecular and cell biology
  • Plant biology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
Trefwoorden
nano-technologie
 
Projectomschrijving

Dit project streeft naar een goed begrip van de fysicochemie van nanokristal-ligand systemen. Hiertoe zullen

we het potentieel van vloeistof NMR als in-situ karakterisatietechniek voor nanokristal liganden verder

uitwerken om een reeks pertinente vragen rond colloïdale kwantum dots te beantwoorden. Dat gaat van de aard

en het aantal liganden tot problemen van ligand uitwisseling, bindingssterkte van liganden en de invloed van

liganden op de eigenschappen van de kwantum dots. Het project bevat vier onderdelen. (1) Het uitbreiden van

het aantal systemen dat met NMR onderzocht en beschreven is. Zo kunnen we de bestaande indeling op basis

van het uitwisselingssnelheid verifiëren en uitbreiden met intermediaire systemen. (2) Het bestuderen van de

dynamica van de ligandenschil, meerbepaald de uitwisseling tussen gebonden en vrije liganden en de

bewegingsvrijheid van gebonden liganden. (3) Het bepalen van de relatieve sterkte van verschillende liganden.

Dit omvat de rol van de functionele groep en de ligand lengte, maar ook de vermoedelijke selectiviteit van

bepaalde liganden voor specifieke kristalvlakken. (4) Het combineren van NMR resultaten met gegevens van

andere karakterisatietechnieken. Hiermee willen we het beeld van nanokristal-ligand systemen vervolledigen op

vlak van oppervlaksamenstelling en de ligand-nanokristal binding, en het verband te leggen tussen liganden en

kwantum dot luminescentie.