Project

Studie van structuurtransformaties in metaal-organische netwerken met behulp van elektronen paramagnetische resonantiespectroscopie