Project

Sociaal-economische en duurzaamheidsaspecten van in situ remediëring

Looptijd
01-10-2014 → 31-03-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
 
Projectomschrijving

Ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van duurzaamheidsbeoordeling van remediëringstechnologieën. Doel is een nieuw kader voor het evalueren van remediëringstechnologieën voor te leggen, met name voor brownfield revitalisatieprojecten.

Duurzaamheidsbeoordelingshulpmiddelen, specifiek voor de evaluatie van de technologische evaluatie, bestaan ​​al, maar deze methoden zijn relatief eenvoudig, vergelijken niet altijd in situ en ex situ-technologieën op gelijke gronden, omvatten overlappende indicatoren en zijn gedeeltelijk gebaseerd op subjectieve maatregelen