Project

Versnel co-creatie door het opzetten van een multi-actor platform voor de impact van de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen

Acroniem
ACCOMPLISSH
Code
41M00115
Looptijd
01-01-2016 → 28-02-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Behavioural sciences
Trefwoorden
maatschappelijke valorisatie co-creatie stakeholders onderzoeksimpact
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Traditionele valorisatie benaderingen richten zich op lineaire processess: uit de academische wereld aan de samenleving. Met het oog op valorisatie naar een highter niveau te brengen, moeten alle relevante actoren samen te werken op een gelijkwaardige instelling: co-creatie. Co-creatie overstijgt grenzen, maar het niet gebeuren natuurlijk. Daarom is de ACCOMPLISSH consortium, bestaande uit 14 universiteiten uit 12 landen (die alle sub disciplines in SSH), zal actief te betrekken bij de andere partners uit de zogenaamde Quadruple Helix (bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partners) binnen het project. Het project is een Open Innovation aanpak gekozen.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent is samen met de Universiteit van Glasgow werkpakketleider van WP5 “Ontwikkeling van valorisatieconcept over de hele waardeketen”. Een theoretisch raamwerk voor het valorisatieconcept zal worden ontwikkeld en geconstrueerd, als resultaat van de synthese van co-creatietheorie en praktijkresultaten uit WP2 “Het analyseren van co-creatie in theorie en in de praktijk”. Dit theoretisch raamwerk begeleidt de analyse van co-creatie in het valorisatieconcept. Dit resulteert in een innovatief, transnationaal en overdraagbaar valorisatieconcept dat zijn effectiviteit in de praktijk heeft bewezen.