Project

Alliantieonderzoeksgroep: Het verhaal van binnenuit. Kunst, interieurontwerp en architectuur 1750-1950

Acroniem
ThIS
Code
05L00217
Looptijd
01-06-2017 → 31-08-2026
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Interior design
Trefwoorden
architectuur interieur
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.