Project

Studie van de gastheer-pathogeen interactie bij de broedziekte Amerikaans vuilbroed van de honingbij: virulentie van Paenibacillus larvae en immuniteit van de honingbij larven.