Project

Experimentele studie en numerieke modellering van gecombineerde near-field-interacties en far-field-effecten van golfenergieconvertorparken

Code
3F027818
Looptijd
01-10-2018 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Power electronics
    • Energy generation, conversion and storage engineering
Trefwoorden
golfenergieconvertorparken
 
Projectomschrijving

Golfenergie uit zeegolven wordt geëxploiteerd door Wave Energy Converters (WEC's) te gebruiken. Een uitpakken
aanzienlijke hoeveelheid golfenergie op één locatie, moeten grote aantallen WEC's worden gerangschikt
in "boerderijen", met behulp van een bepaalde geometrische lay-out. Interacties tussen de individuele WEC's (nearfield
effecten) en de impact van de WEC-boerderij op het golfveld (far-field-effecten) beïnvloeden de algehele
efficiëntie van de boerderij. Voor de optimalisatie van de motorvermogenuitgang zijn numerieke modelleringsbenaderingen
voornamelijk gebruikt, maar de validatie ervan is onvolledig vanwege een gebrek aan experimentele gegevens in de
literatuur. Daarom zullen binnen dit project experimenten met grote WEC-bedrijven worden uitgevoerd in
het nieuwe 3D Coastal & Ocean wave Basin (België). Voorafgaand aan deze experimenten punt absorber
schaalmodel WEC's zullen worden ontwikkeld, geconstrueerd en geoptimaliseerd. Ten eerste zullen golfgoottests zijn
uitgevoerd met behulp van een enkele WEC, onder een reeks golfcondities. Ten tweede zullen 20 identieke WEC's dat doen
worden gebouwd en getest in het golfbassin, gerangschikt in verschillende geometrische plattegronden. Ten derde,
voor de numerieke modellering van zowel near- als far-field WEC farm-effecten, een OceanWave3DDualSPHysics
koppeling wordt ontwikkeld en volledig gevalideerd met behulp van de verkregen WEC-bedrijfsgegevens.
Dit type modelleertool, met dit niveau van complexiteit en nauwkeurigheid, bestaat nog niet en zal dat ook niet doen
zeer waardevol zijn als onderzoeks- en ontwerptool voor veel soorten drijvende structuren op het gebied van mariene duurzame energie, kust- en offshore-engineering.