Project

Leren oscilleren: Computationele en EEG studies van menselijke flexibiliteit

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological and physiological psychology
  • Cognitive science and intelligent systems
  • Developmental psychology and ageing
 • Medical and health sciences
  • Neurosciences
  • Neurosciences
  • Neurosciences
Trefwoorden
oscilleren
 
Projectomschrijving

In het huidige project willen we onze kennis uitbreiden over hoe menselijke cognitie wordt geïmplementeerd
in de hersenen. Voor dit doel zullen we twee momenteel gescheiden onderzoeksgebieden integreren. In een primeur
veld proberen onderzoekers uit te leggen hoe cognitie en gedrag worden geleerd door langzame veranderingen aan te brengen
in de anatomische verbindingen binnen en tussen hersengebieden (connectionistische dynamica). In een
tweede veld, de ontwikkeling van cognitieve processen wordt bestudeerd op een veel snellere tijdschaal (zelfs
milliseconden). Door de jaren heen hebben deze studies een breed scala aan functies aan het oscillerende gekoppeld
(golfachtige) fluctuaties die worden waargenomen wanneer we de hersenactivatie meten op deze snelle tijdsschaal
(oscillerende dynamiek). Kortom, studies van menselijke cognitie op verschillende tijdschalen hebben gemeld
twee belangrijke hersendynamica ten grondslag liggen aan adaptieve menselijke cognitie en gedrag.
Belangrijk is dat studies van oscillerende en connectionistische dynamieken meestal zijn uitgevoerd in
parallel met beperkte interactie. Daarom is het huidige project erop gericht beide benaderingen te integreren.
Ten eerste willen we onderzoeken hoe het brein van de mens baat heeft bij het gebruik van beide dynamieken. Bovendien, wij
wil inzicht krijgen in hoe deze dynamieken samenwerken. Ten tweede zullen we onze ideeën verder testen door
aanpassing van analytische methoden uit studies over connectionistische dynamica om oscillerend te studeren
dynamiek.
Kortom, we willen aantonen hoe meer inzicht in cognitieve processen kan worden verkregen door te hebben
een wisselwerking tussen deze onderzoeksdomeinen.