Project

Geavanceerde CFD-Modellering van Watersprays bij door Brand Geïnduceerde Stromingen

Code
3F021218
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geotechnical and environmental engineering
    • Marine engineering
Trefwoorden
CFD-Modellering
 
Projectomschrijving

Het is bekend dat watersproeiers een efficiënt middel zijn voor het beheersen en onderdrukken van vuur, zoals is aangetoond
door verschillende grootschalige en kleinschalige experimentele tests. De empirische benadering doet dat niet
bieden echter voldoende inzicht in de complexe onderliggende fysica om de
efficiëntie van sprinklers en watermistsystemen en het ontwikkelen van gegeneraliseerde engineering-correlaties
en / of algemene ontwerp- en installatieregels. In dit project de mogelijkheden van numerieke modellering
zal grondig worden onderzocht. Meer specifiek, verschillende belangrijke fysieke modellen (gerelateerd aan de
beweging en warmte- en massaoverdracht van waterdruppeltjes) die zijn geïmplementeerd in een computer
Fluid Dynamics-code die wordt gebruikt voor brandveiligheidstechniek zal in detail worden onderzocht. Submodellen die
niet state-of-the-art zal worden verbeterd, op basis van de vooruitgang die is geboekt in ander onderzoek
gemeenschappen (bijvoorbeeld in verbranding of in droogtechnologie). De beoordeling van de
modelleringsmogelijkheden zullen gebaseerd zijn op een rigoureuze verificatie- en validatieprocedure binnen een
stapsgewijze benadering (bijvoorbeeld van het geval van een enkele waterdruppel tot een volledige waternevel). De
verwachte vooruitgang op dit gebied zal het gebruik van CFD als een betrouwbaarder hulpmiddel bij het ontwerpen van
actieve brandbestrijdingssystemen.