Project

De verwerving van het casussysteem in het Hindi door vreemdetaalleerders.

Code
3F018118
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
Hindi
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel de vreemdetalenverwerving (FLA) van het Hindi-casusysteem te onderzoeken. Hindi is een Indo-Arische taal die pas recentelijk onder de aandacht van FLA-onderzoek kwam, met een weinig studies die zich richten op de case-acquisitie van erfgoedleerlingen (Montrul et al., 2012) en studenten in vreemde talen (FL) (Baten & Verbeke, 2015; Ponnet et al. 2016; Ranjan 2016), respectievelijk. De gegevens voor deze onderzoeken zijn bij één gelegenheid in de tijd verzameld. De bijdrage van het voorgestelde onderzoek zal drievoudig zijn. Ten eerste zal het de ontwikkeling van het Hindi onthullen case-systeem met FL-leerders. Vlaamse, Duitse en Engelse FL-studenten van Hindi worden gerekruteerd van de Hindi-taalcursussen die worden georganiseerd aan de Universiteit van Gent (het departement India) Talen en Culturen), de Universiteit van Hamburg (Asien-Afrika Institut) en het Hindi Afdeling SOAS Londen. Ten tweede zal het onderzoek over een langere periode in 2003 worden uitgevoerd tijd, door vijf keer een interview af te nemen, verspreid over twee opeenvolgende jaren. Ten derde zal het gebeuren dienen om één specifieke theorie van FLA die ontwikkelingsstadia in de. voorspelt, te verifiëren of te vervalsen proces van acquisitie. Dit soort FLA-onderzoek is essentieel om inzicht te krijgen in de leerling acquisitieprocessen en creëer vervolgens adequate leermaterialen. Dit is bijzonder belang, gezien het feit dat de huidige Hindi leermaterialen voornamelijk gebaseerd zijn op wat bekend is over Hindi als een eerste taal.