Project

Nieuwe massaspectrometrische benaderingen tot een hoge-doorvoer analyse van voedselveilige micro-organismen

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Nutrition and dietetics
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
starterculturen microbiologie gefermenteerde levensmiddelen MALDI-TOF massaspectrometrie
 
Projectomschrijving

Traditionele gefermenteerde levensmiddelen worden door de consument geapprecieerd omwille van hun organoleptische en gezondheidsbevorderende eigenschappen. In deze producten is het dikwijls onduidelijk welke micro-organismen verantwoordelijk zijn voor de kenmerkende eigenschappen. Onderhavig project beoogt de ontwikkelingen en validatie van een nieuwe MALDI-TOF massapectrometrie gesteunde strategie om dit microbiologisch potentieel sneller en efficiënter te analyseren, met het oog op de ontwikkeling van functionele starterculturen met toepassingsmogelijkheden in de voedingsindustrie.