Project

De bijdrage van inscriptioneel bewijsmateriaal voor de analyse van het vulgaire latijnse klinkersysteem (variërend van de republikeinse tot de proto-romaanse periode). Rome en Italië: een vergelijkende studie.

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
vulgaire latijnse klinkersysteem
 
Projectomschrijving

Dit project sluit aan bij de multidisciplinaire benadering die kenmerkend is voor de meest recente studies over niet-literair en ondermaats (of "Vulgair") Latijn, aangezien het tot doel heeft Latijnse epigrafie en moderne historische sociolinguïstiek te vervoegen. In het bijzonder zal dit onderzoek worden gewijd aan het bepalen of er een sociolinguïstische variatie (zowel stilistische, diastratische als diatopische) is ontstaan ​​binnen het "Vulgaire" Latijnse klinkersysteem en of de relatieve chronologie die vaak wordt aangenomen voor de fonetische verschuivingen [i, u] - [ɪ , ʊ] - [e, o] moet als betrouwbaar worden beschouwd. Om dit probleem te onderzoeken, zal rekening worden gehouden met elk geval van en elke grafemische oscillatie die voorkomt in Latijnse inscripties uit de stad Rome. Tegelijkertijd zal elke "afwijking" van de standaardnorm in detail worden geanalyseerd, rekening houdend met de datering, typologie en onomastische kenmerken van elke inscriptie. Bovendien zullen de verzamelde gegevens uit Rome worden vergeleken met andere epigrafische gegevens uit Italië, met behulp van de vergelijkende methode van József Herman.