Project

Implementatie van multi-methode lage-temperatuur thermochronometrie en modelleren van de thermische geschiedenis als middel in meer efficiënte prospectie naar minerale rijkdommen geassocieerd met kristallijne sokkelgesteenten.