Project

Ontwikkeling van een geïntegreerde analyse van de locationele bereikbaarheid van Europese regio’s

Code
3F015018
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Infrastructure, transport and mobility engineering
    • Other mechanical and manufacturing engineering
Trefwoorden
bereikbaarheid
 
Projectomschrijving

Toegankelijkheid, het gemak waarmee men van de ene locatie naar de andere kan reizen, is een belangrijk onderwerp in de kruispunt van stedelijke en transportgeografie en speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Dit doctoraatsproject beoogt de ontwikkeling van een innovatief kader dat meerdere integreert luchttransportdimensies in een coherente toegankelijkheidsanalyse op Europese schaal. Het project richt zich op reistijd en reiskosten als belangrijkste indicatoren van toegankelijkheid. De gecombineerde effecten op toegankelijkheid van de volgende dimensies zal worden geëvalueerd: (1) het principe van zelfhubbing, d.w.z. passagiers die meerdere vliegtickets combineren om hun bestemming te bereiken, (2) multimodaal
transport, d.w.z. gebruikmakend van een combinatie van transportmodi, en (3) het concept van een luchthaven stroomgebied, d.w.z. het gebied van waaruit passagiers op de luchthaven worden vervoerd. Hiertoe zullen we innovatieve benaderingen van het gegevensverzamelingsproces aannemen, b.v. door te focussen op webgegevens en door het automatiseren van het proces met behulp van de programmeercode. Voor zover wij weten, heeft nog geen studie plaatsgevonden zijn ondernomen die al deze bovenstaande dimensies integreert in een enkele, coherente toegankelijkheid analyse van het Europese stedelijke landschap.