Project

De rol van niet-coderend RNAs in trangenerationele priming tegen nematoden in rijst

Code
3F014918
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
nematoden
 
Projectomschrijving

Rijst is een van de belangrijkste stapelgewassen ter wereld. Met onze groeiende wereldbevolking, voedselzekerheid wordt nog belangrijker. Vanwege milieukwesties is rijstteelt dat wel verschoven van overstroomde velden naar goed doorlatende bodems, wat problemen oplevert met aan de grond gebonden nematoden (en andere ziekten) die de rijstopbrengst in grote mate in gevaar brengen. Planten hebben veel mechanismen om te verdedigen
zichzelf tegen deze nematoden en andere parasieten. Ze hebben zelfs een 'geheugen' dat het toelaat om sneller en effectiever te reageren op een terugkerende aanval. Interessant is dat het recent is ontdekt dat planten in sommige gevallen hun stressgeheugen kunnen overdragen aan hun nageslacht, die dan ook een betere stresstolerantie of -weerstand vertoont. Het onderwerpen van een plant aan stress 'Arm' het tegen toekomstige stress wordt 'priming' genoemd. In dit voorstel zal het primen van planten door het toepassen van stress op hun ouders worden aangeduid als 'transgenerationele priming'. Momenteel is nog veel onbekend over de mechanismen achter transgenerationele priming. Er is echter aangetoond dat het niet op een genetische manier wordt doorgegeven, maar via epigenetica: regulatorische laag boven het genoom die bepaalt welke delen van de informatie gecodeerd zijn in onze DNA zal worden gebruikt om onze cellen te bouwen. Veel van de epigenetische mechanismen vertrouwen op een bepaald type RNA-moleculen, niet-coderende RNA's (ncRNA's). Dit project is gericht op het identificeren van een subset van deze ncRNA's en hun functie in door nematoden geïnduceerde transgenerationele priming in rijst.