Project

Op zoek naar een nationale (s)cul(p)tuur. Belgische beeldhouwers in het buitenland en buitenlandse beeldhouwers in België (ca. 1815-1916)