Project

Studie van de rol van 1-dimensionele metaaloxide ketens in de fysische en chemische eigenschappen van metaal-organische raamwerken op basis van dichtheidsfunctionaal berekeningen

Looptijd
01-10-2014 → 01-03-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Metallurgical engineering
Trefwoorden
metaal-metaaloxide systemen toegepaste mechanica
 
Projectomschrijving

Metal-organic frameworks (MOFs) zijn nanoporeuze materialen bestaande uit metaalclusters toegevoegd door organische moleculen. De mogelijke variatie van deze bouwstenen biedt grote kansen voor gerichte ontwerp, veeleisend gedetailleerd inzicht in de rol die zij spelen in de MOF's overall eigenschappen. Atomaire schaal modellering biedt een krachtige tool voor het onderzoek naar de rol die deze afzonderlijke bouwstenen spelen. Ik zal deze rol, in nauwe samenwerking met de experimentele onderzoekers, voor de metaal-oxide ketens in poreuze MOF's te onderzoeken. Het effect van het veranderen van het metaal worden onderzocht via een systematische studie van de variatie van de fysische en chemische eigenschappen van de MOFs. Aandacht gaat naar (1) de magnetische ordening van de metaalcentra, (2) de flexibiliteit van de poreuze MOFs, en (3) de aanwezigheid van Jahn-Teller verstoring van het metaaloxide ketens. Deze aspecten zullen onderzocht worden voor zowel mono en bimetaal varianten van de MIL-achtige MOFs 53: MIL-47/53, DUT-4/5 en Comoc-1/2. De voorgestelde basisprincipes systematische studie van deze MOFs worden gevalideerd door middel van experimentele samenwerking gericht op magnetische en structurele eigenschappen. Deze synergie zal leiden tot een fundamenteel begrip van de magnetische gedrag en flexibiliteit MOFs en zal het ontwerp van bimetallische MOFs met gewenste magnetische en structurele eigenschappen.