Project

Het is maar om te lachen? – Een kwalitatief onderzoek naar de socio-culturele rol en de betekenis van humoristische representaties van etnische diversiteit in Vlaamse televisie comedy.

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Communication research methodology
  • Intercultural communication
  • Visual communication
  • Cultural media
  • Digital media
  • Media audience research
  • Media discourse reception
Trefwoorden
doorbreken van stereotypen diaspora discourse comedy humor stereotypen representatie jongeren en media
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel wil sociaal-culturele spanningen met betrekking tot humor en identiteit in Vlaanderen bestuderen. Allereerst zal het onderliggende discoursen in humoristische representaties van etnisch-culturele identiteiten blootleggen. Verder neemt het de rol van humor in het bevestigen en/of uitdagen van stereotypen onder de loep. Tenslotte biedt het een reflectie op de ethische grenzen van representatie in een zogenaamde politiek correcte omgeving.