Project

Synthese en evaluatie van nieuwe covalente triazine roosters voor heterogene katalyse in flow systemen

Code
3F009518
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
    • Environmental science and management
Trefwoorden
flow systemen
 
Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoeksvoorstel is bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie
covalente triazinekaders (CTF's) als dragermateriaal in heterogene katalyse. CTF's zijn de
volgende stap in een lange keten van ontwikkeling van functionele nanoporeuze materialen en zijn opgebouwd door
samenvoegen van organische moleculen tot uitgebreide structuren. De mogelijkheid om deze te maken
materialen door ontwerp en de uitzonderlijk hoge chemische stabiliteit die ze vertonen, maken ze tot
ideale kandidaat als katalysatordrager om de prestaties van katalytische metaalcomplexen te verbeteren. Wij
in het bijzonder doel-CTF's met 2,2'-bipyridine-functionaliteiten ingebed in hun ruggengraat. daarom
er zullen strategieën worden ontworpen om een ​​breed scala aan op bipyridine gebaseerde bouwstenen te synthetiseren. De
bipyridine-motief maakt de verankering van zeer actieve metaalcomplexen aan de CTF's mogelijk
maak recycleerbare, heterogene katalysatoren. Twee state-of-the-art complexen zijn voorzien, iridium
(I) en ruthenium (II), die actief zijn voor de C-H-borylatie van arenen en de fotokatalytische
Diels-Alder-reactie, respectievelijk. Twee zeer innovatieve conversies die nog steeds problematisch zijn
datum. De ondersteunde katalysatoren zullen worden geëvalueerd met behulp van microreactor-technologie, wat het mogelijk maakt om
bedien de reactie in een continue stroommodus. De gezamenlijke inspanning die hier is gepland voor de katalyse in
CTF's zullen naar verwachting een substantiële impact hebben op dit nieuwe gebied en bijdragen aan de
duurzaamheid van op metaal gebaseerde katalyse.