Project

Vorming van colloidale InP nanoplaatjes door middel van een rationele synthese-aanpak