Project

Hoe dragen boomsoortendiversiteit en -compositie hun nalatenschap op de omgeving over aan de volgende bosgeneraties?