Project

'Tunneling nanotubes' geïnduceerd door het US3 eiwit van alfaherpesvirussen