Project

Big data voor empirisch onderzoek in bedrijfsleven en economie - Databases & software voor onderzoek op het gebied van accounting, banking, economics en (corporate) finance

Code
319100118
Looptijd
01-05-2018 → 30-04-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
Trefwoorden
database economie
 
Projectomschrijving

Ons onderzoek in economie en bedrijfskunde is gericht op kwalitatief hoogstaand empirisch werk en publicaties in kwalitesitvolle tijdschriften. Voor de onderzoeksgebieden in dit project vereist een dergelijke doelstelling de permanente toegang tot essentiële databanken. Deze vormen de basisonderzoeksinfrastructuur voor alletypes van fundamenteel en beleidsgericht onderzoek. Dit valt samen met de evolutie naar meer rigoureus empirisch onderzoek in het vakgebied. De komst van ‘big data’ met verbeterde dataverzameling en toegang tot gedetailleerde micro-data heeft geresulteerd in een verschuiving van kleine survey-gebaseerde steekproeven naar big data populatie steekproeven. Het gebruik van natuurlijke experimenten en andere quasi-experimentele onderzoeksopzetten is de nieuwe standaard voor de analyse van overheidsbeleid en bedrijfsbeslissingen. Onze onderzoeksgroep is succesvol in dit soort onderzoek met 71 kwalitatief hoogstaande publicaties en 28 succesvolle doctoraten die deze databanken gebruiken. Momenteel zijn 31 doctoraten aan het lopen en intussen vindt veel onderzoek zijn weg naar publicatie. Om ons hoogstaand onderzoek verder te zetten is toegang tot basisdatabanken cruciaal. Deze databanken zijn het fundament van ons onderzoek waarbij deze basisdata in veel projecten gecombineerd worden met unieke projectspecifieke data.