Project

Synthese van slimme bibliotheken gemodelleerd op het ringsysteem van phorbol en resiniferatoxin

Code
3S002416
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
natuurproducten cycloaddities totaalsynthese BiOS
 
Projectomschrijving

Tijdens dit doctoraats onderzoek zal gestreefd worden naar een korte en modulaire route voor synthetische analogen van de daucanen, daphnanen en tiglianen, dit zijn families secundaire plantmetabolieten waarvan de leden interessante biologische activiteiten vertonen. Deze natuurproducten bezitten de synthetische uitdagende cycloheptaanring die kan worden opgebouwd via een nieuwe, in onze groep ontwikkelde, (4+3) cycloadditie tussen een furfurylkation en een 1,3-dieen.