Project

Eén voor allen, allen voor één? Een onderzoek naar het proces van gewelddadig Islamitisch extremisme: wat nodig is om kostbare opofferingen te maken.

Code
3F006218
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
Islamitisch extremisme
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek onderzoekt het proces naar Gewelddadig Islamitisch Extremisme en onderzoekt wat er nodig is
om kostbare offers te brengen. We vertrekken van een geïntegreerd theoretisch kader waarin de
Significance Quest Theory (SQT) en de Devoted Actor Theory (DAT). Volgens beide theorieën,
'De behoefte aan persoonlijke betekenis' is de overheersende motiverende kracht die aan het proces ten grondslag ligt
naar Gewelddadig Islamistisch Extremisme. Dit proces bevat drie cruciale factoren: het motiverende
component (de zoektocht naar betekenis), de ideologische component (de gewelddadige rechtvaardiging)
ideologie) en het sociale proces van netwerken en groepsdynamiek waardoor het individu
komt om te delen in de geweldrechtvaardigende ideologie. Hoewel de SQT en de DAT beide zijn
ondersteund door empirisch onderzoek, moeten belangrijke lacunes worden opgevuld met betrekking tot: (1) de rol van het
zoektocht naar betekenis in het proces naar Gewelddadig Islamitisch Extremisme, (2) de Collectivistische verschuiving
en (3) de groeps-elementen die ten grondslag liggen aan de bereidheid om kostbare offers te brengen. Om dat te kunnen doen,
kwalitatief veldwerk zal worden uitgevoerd, trianguleerend verschillende methoden van empirisch onderzoek. Gegevens
zal worden verkregen op basis van kwalitatieve diepte-interviews met 60 gewelddadige islamitische extremisten,
gecombineerd met het gebruik van vignetten en foto-elicitatie. Naast de reeds verkregen gegevens,
we zullen kwalitatieve diepte-interviews houden met 30 familieleden van gewelddadige islamisten
extremisten.