Project

Een evaluatie van de effectiviteit van scholengemeenschappen in Vlaanderen: een multiple level aanpak

Looptijd
01-10-2010 → 30-06-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
onderwijsmanagement - en beleid netwerktheorie stakeholdertheorie
 
Projectomschrijving

Het onderzoek evalueert de Vlaamse scholengemeenschappen aan de hand van het framework van Provan en Milward (2001). De evaluatie vindt plaats op drie levels(scholengemeenschap, school en overheid), bestaande uit diverse stakeholders. Er wordt gebruik gemaakt van een mixed method design (kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en –analyse)en beide soorten data worden samengebracht via een vergelijkende analyse.