Project

BIOSTABLE: veilig drinkwater nu en in de toekomst

Code
3179K9120
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Aquatic chemistry
 • Engineering and technology
  • Environmental biotechnology diagnostics
  • Environmental microorganism biotechnology
  • Environmental technologies
  • Resources engineering
  • Sustainable development
Trefwoorden
drinkwater
 
Projectomschrijving

Het doel van BIOSTABLE is om nu en in de toekomst veilig en lekker drinkwater te leveren aan alle Vlamingen. Terwijl de kwaliteitscontrole momenteel gegarandeerd is, zullen verschillende factoren het drinkwatergebruik en de kwaliteit in het Vlaamse gewest beïnvloeden, bv. consumenten worden aangemoedigd om hun watergebruik te rationaliseren, een mogelijke decentralisatie van waterproductie-installaties, klimaatverandering leidt tot mogelijk hogere temperaturen, veranderingen in organische stof, toename van biologische groei en het gebruik van niet-conventionele waterbronnen. Deze elementen leiden tot verschillende mengpatronen en langere verblijftijden bij hogere temperaturen in het distributienet. Dit kan uiteindelijk leiden tot de hergroei van ongewenste micro-organismen, wat leidt tot ongewenste smaak en geur van het water of, erger nog, pathogene uitgroei.


Verwachte uitkomsten:

 • Infrastructuur voor het testen van de drinkwaterdistributie
 • Een nieuwe methode voor het fractioneren van organische verbindingen in water
 • Nieuwe gerichte en niet-gerichte chemische screeningsmethoden om sporen van vluchtige organische stoffen in drinkwater te meten.
 • Begrijpen welke fracties organisch materiaal kunnen leiden tot microbiële hergroei of in combinatie met desinfectievorming van ongewenste smaak- en geurcomponenten en desinfectiebijproducten
 • Biostabiliteit en strategieën begrijpen om een ​​biostabiel distributienetwerk te exploiteren zonder resterende chloordesinfectie.
 • Modellen die compatibel zijn met commerciële InfoWorks-software voor het begrijpen en voorspellen van hergroei / biofilmontwikkeling

Met BIOSTABLE willen we de hele openbare Vlaamse drinkwatersector voorzien van robuuste tools voor de toekomst. Dit betekent dat ook de kleinere bedrijven, die hun onderzoeksafdelingen missen, kunnen profiteren van de resultaten van dit werk. Dit wordt mogelijk gemaakt door AquaFlanders op te nemen in de adviescommissie als spakenorganisatie voor alle drinkwaterbedrijven. Kennis die binnen het project is opgedaan, komt ook ten goede aan regelgevende instellingen die overstappen op een risicogebaseerde beoordeling van drinkwatersystemen.