Project

Onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in landbouwbodems

Acroniem
30/09/2011
Code
110M3411
Looptijd
01-04-2011 → 30-09-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
landbouw bodems
 
Projectomschrijving

Het doel van de studie is het onderbouwen van een systematische monitoring van koolstofvoorraden in Vlaamse bodems en dit in de context van zowel klimaatsverandering als bodemvruchtbaarheid. Hiertoe dienen de consequenties van een aantal methodologische keuzes onderbouwd te worden en de onduidelijkheid over de nauwkeurigheid van een aantal gebruikte technieken uitgeklaard te worden.