Project

Onderzoek naar de vroege segregatiepatronen tijdens humane embryonale ontwikkeling met behulp van CRISPR-Cas9 genoom modificatie