Project

Gemeenschap, gezag en gemene gronden. Toegang tot land, gebruiksrechten en sociale machtsverhoudingen in de Belgische Ardennen tussen 1750 en 1900

Code
3F000918
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Curatorial and related studies
  • History
  • Other history and archaeology
  • Art studies and sciences
  • Artistic design
  • Audiovisual art and digital media
  • Heritage
  • Music
  • Theatre and performance
  • Visual arts
  • Other arts
  • Product development
  • Study of regions
Trefwoorden
sociale machtsverhoudingen Belgische Ardennen Geschiedenis
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject heeft tot doel de historiografische debatten over verschuivende machtsverhoudingen op het platteland opnieuw te beoordelen
gemeenschappen tijdens de overgangsperiode 1750-1900, toen dorpsgemeenschappen geleidelijk werden opgenomen in de moderne samenleving in West-Europa. De ambitie van dit project is naderen deze verschuivingen door het analyseren van sociale eigendomsrelaties, die centraal staan ​​in machtsstrijd tussen en tussen lokale actoren, regionale partijen en vertegenwoordigers van de staat. Momenteel historici maar al te vaak beperken ze hun focus tot het bestaan ​​van private en veilige eigendomsrechten, dat is een ontoereikende en al te enge benadering van het probleem. De innovatie van dit voorstel is om uitvoerig socio-historisch onderzoek uitvoeren van brede en complexe bundels van gebruiksrechten, in tegenstelling naar een eenzijdig ontwerp. De Ardennen, gelegen in het uiterste zuiden van het huidige België, bieden een uitstekende case study om deze ambities te realiseren, omdat een unieke combinatie van kleine boer eigendom en verschillende sets van gemeenschappelijke gebruiksrechten overleefde gedurende de periode van het platteland transformatie. Als zodanig zal het onderzoeksproject inzoomen op de veranderende (1) formele regelgeving,
(2) daadwerkelijke verdeling van landrechten en (3) onderliggende sociale praktijken van onderhandelingen en conflicten. Uiteindelijk zal dit drieledige onderzoeksontwerp geïmplementeerd worden door een grondige bronbasis te gebruiken en langetermijnanalyse van de Ardennen in een comparatief interregionaal perspectief binnen West-Europa.