Project

Onderzoek naar mechanismen van opname en efficiëntie voor systematische RNAi bij rupsen (Lepidoptera)