Project

Effectiviteit van logopedische interventie en therapiefrequentie op de spraak en levenskwaliteit van kinderen met schisisgerelateerde spraakstoornissen.