Project

Onderzoek naar biggen en zeugen die niet reageren op PRRS virus vaccinatie

Acroniem
PigRResponSe
Code
160Q03419
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary epidemiology
    • Veterinary herd health management
    • Veterinary immunology
    • Veterinary microbiology
Trefwoorden
varken PRRS virus vaccinatie immuniteit bescherming
 
Projectomschrijving
Het porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV) is economisch zeer belangrijk voor de varkenshouderij. 
Ondanks de beschikbaarheid van commerciële vaccins en hun veelvuldig gebruik, circuleert het PRRSV nog steeds in
belangrijke mate in varkensbedrijven. Dit kan verklaard worden door suboptimale bedrijfsvoering en vaccinatie,
door de onvolledige bescherming die de huidige vaccins induceren en wellicht ook door andere onbekende factoren.
Dit onderzoeksproject zal focussen op de suboptimale werking van de vaccins en meer bepaald op de immuunstatus
van zeugen en biggen en hun reactie op vaccinatie. Eerst zullen de algemene bedrijfsvoering en vaccinatiepraktijken worden geëvalueerd door middel van een veldonderzoek
en verbanden zullen worden onderzocht met de aanwezigheid en frequentie van seronegatieve zeugen in
vaccinerende bedrijven. Vervolgens zal de impact van de maternale immuuniteit op de immuunstatus van de nakomelingen en de
respons van biggen op vaccinatie worden onderzocht. In experimentele studies zullen alternatieve vaccinatieprotocollen worden geëvalueerd om te bepalen of non-respons
op vaccinatie bij het spenen kan worden vermeden en de bescherming tegen PRRS kan worden verhoogd. Ten slotte zullen de cellulaire mechanismen van de immuunrespons worden geëvalueerd door karakterisering van de
geactiveerde cellen en detectie van messenger-RNA van factoren die betrokken zijn bij de immuunresponsen. Op basis van de resultaten zullen aanbevelingen voor het optimaliseren van vaccinatiestrategieën worden
opgesteld.